Farnosť Božieho milosrdenstva, Trnava - Prednádražie

 

MarecPOČASIENEMOCNICA


Duchovná služba
vo Fakultnej nemocnici
v Trnave:
0910 852 005
duchovnasluzbatt@gmail.com
www.nemocnicatrnava.fara.sk

Pochválený buď Ježiš Kristus!

   Vitajte na internetovej stránke našej Rímskokatolíckej farnosti Božieho milosrdenstva v Trnave na Prednádraží.

Zobraziť celý článok

   Sme radi, že sa aj týmto spôsobom môžeme s Vami podeliť s informáciami o živote našej farnosti. Veríme, že aj tento spôsob komunikácie bude nápomocný Božiemu dielu, ktorým je budovať spoločenstvo našej farnosti v pokoji a láske.

   Nech Panna Mária, Kráľovná všetkých svätých i svätý Jozef, patrón katolíckej Cirkvi nám v tom pomáhajú.

OZNAM o modlitbe a pôste

"Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie."

biskupi Slovenska

Deviatnik k sv. Jozefovi

Utiekajme sa k sv. Jozefovi počas týchto ťažkých dní.
Modlime sa posv. ruženec k jeho úcte (modlí sa v ťažkých životných situáciách):

1. Ježiš ktorý sv. Jozefa vyvolil za ženícha sv. Panny
2. Ježiš, ktorý miloval sv. Jozefa ako pozemského otca
3. Ježiš, ktorý bol poslušný sv. Jozefovi
4. Ježiš, ktorý sa so sv. Jozefom modlil a pracoval
5. Ježiš, ktorý nám daroval sv. Jozefa ako patróna Cirkvi

„Sv. Jozef robí zázraky! Ja len odporúčam každému úctu k tomuto svätému.“
sv. A. Bessette

Litánie k sv. Jozefovi


Modlitba k sv. Jozefovi

Ochraňuj, svätý ochranca, túto našu krajinu.
Osvecuj zodpovedných za spoločné dobro, aby sa vedeli – tak ako ty – starať o osoby zverené do ich zodpovednosti.
Daruj múdrosť vo vede tým, ktorí hľadajú adekvátne prostriedky pre zdravie a telesné dobro bratov.
Podporuj tých, ktorí sa venujú núdznym: dobrovoľníkov, zdravotníkov, lekárov, ktorí sú v prvej línii v starostlivosti o chorých, aj za cenu vlastnej bezpečnosti.
Svätý Jozef, požehnávaj Cirkev, počnúc jej služobníkmi, učiň ich znamením a prostriedkom tvojho svetla a tvojej dobroty.
Svätý Jozef, sprevádzaj rodiny, svojím tichým orodovaním vytváraj harmóniu medzi rodičmi a deťmi, zvlášť ťa prosíme za tých najmenších.
Ochraňuj starých ľudí od samoty: daj, aby nikto nebol ponechaný zúfalstvu z opustenia a malomyseľnosti.
Poteš tých, čo sú viac zraniteľní, povzbuď potácajúcich sa,
prihováraj sa za chudobných.
S Panenskou Matkou pros Pána,
aby oslobodil svet od každej formy pandémie.
Amen.“

FrantišekSlider Image 1Slider Image 2Slider Image 3Slider Image 4Slider Image 5Slider Image 6Slider Image 7