Farnosť Božieho milosrdenstva, Trnava - Prednádražie


MILODARY

Vaše milodary môžete zasielať na č. účtu farnosti:
IBAN: SK20 0900 0000 0002 8611 4432

Môžete tiež použiť platbu prostredníctvom QR kódu. Pred jej samotným potvrdením si môžete sumu upraviť podľa svojich preferencií.


AprílPOČASIENEMOCNICA


Duchovná služba
vo Fakultnej nemocnici
v Trnave:
0910 852 005
duchovnasluzbatt@gmail.com
www.nemocnicatrnava.fara.sk

Rok sv. Jozefa

8. december 2020 – 8. december 2021

Zobraziť dokumenty

Darujte nám 2% ...

Pred rokom sme v našej farnosti založili Občianske združenie Náš kostol na podporu stavby kostola. Prosím, kto by nám mohol darovať 2% zo svojich daní, aby tak urobil. Prosím fyzické i právnické osoby, ktoré by mohli pomôcť, aby nám pomohli. Prosím Vás, aby ste oslovili aj svojich priateľov, známych a podnikateľov, aby nám pomohli. Tento dar Vás nič nestojí. Nejde o daň naviac, slobodne sa rozhodnete o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech nášho občianskeho združenia. Už vopred Vám ďakujeme za ochotu a pomoc.

POTVRDENIE o zaplatení dane
VYHLÁSENIE o poukázaní sumy


Príhovor farníkom

Stručný návod, ako postupovať, ak nám budete ochotní darovať svoje 2%

Výzva k modlitbe

   Pozývam Vás duchovne sa spojiť v modlitbe, krátko pred 21:00 hod. modlitbou Litánií k predrahej Krvi Krista Pána. O 21:00 hod. udelím všetkým eucharistické požehnanie (príp. kňazské). Potom sa pomodlíme 3 x „Zdravas, Mária“ s dodatkom: Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás; sv. Jozef, vzor a ochranca ctiteľov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, oroduj za nás. Všetci naši strážni anjeli – ochraňujte nás. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému...

   Budeme odprosovať Pána Boha za naše hriechy, ktorými sa vzďaľujeme od diela vykúpenia Ježiša Krista, ktorý vylial svoju krv za nás a našu spásu. Nákaza, ktorá nás v týchto dňoch zasahuje v stále väčšej miere je varovaním i výzvou k obráteniu. Chceme preto prosiť o Božie zmilovanie, ale i o navrátenie sa ku kresťanskému zmýšľaniu a životu podľa evanjelia.

Modlitba k sv. Jozefovi

Modlitba za odvrátenie pandémie

Posv. ruženec k sv. JozefoviSlider Image 2Slider Image 3Slider Image 4Slider Image 5Slider Image 6Slider Image 7Slider Image 9